Innovyze - Autodesk Product Group

De innovaties die noodzakelijk zijn voor een geïntegreerde watercyclus

Het beheren van waterbronnen vergt veel aandacht, zeker wanneer men tracht om te gaan met klimaatverandering. Modellering-, simulatie- en predictive analytics solutions van Innovyze zorgen voor een meer kosteneffectief en duurzaam ontwerp van waterdistributienetwerken, afvoersystemen, installaties voor afvalwaterzuivering en systemen voor overstromingsbescherming. 

Door het Innovyze product portfolio te combineren met de mogelijkheden van de Autodesk ontwerp - en analyse solutions, zoals Autodesk Civil 3D, Autodesk InfraWorks en Autodesk Construction Cloud, kunnen civiele ingenieurs, bedrijven voor watervoorziening en waterexperten deze problemen oplossen en hun planning optimaliseren. 

Water is de meest cruciale bron die we hebben. De waterindustrie staat voor enkele belangrijke kansen in de toekomst:

 • Water is leven (2,2 miljard mensen wereldwijd hebben geen toegang tot veilig beheerde services voor drinkwater)
 • Water is een belangrijk prioriteit op de Duurzame Ontwikkeling Agenda van de VN (25% van de wereldbevolking leeft in landen waar er sprake is van waterschaarste) 
 • Water is aanwezig in bijna alle processen die we vandaag de dag uitvoeren.
 • Dit alles vereist een grote hoeveelheid aan waterinfrastructuur. De huidige markttrend wijst op toegenomen investeringen om aan de groeiende vraag naar deze beperkte bron te voldoen. 

De Autodesk-oplossingen van de Innovyze productgroep kunnen ons hierbij helpen!

Creëer gedetailleerde en duurzame ontwerpen voor afvoersystemen

InfoDrainage - beschikbaar in Standard en Ultimate edities - is een complete ontwerp - en analyse oplossing dat gebruikt wordt door planners, landschapsarchitecten, ingenieurs en consultants om toegang te krijgen tot een complete BIM - oplossing voor het ontwerpen en controleren van afvoersystemen. Met InfoDrainage kunt u duurzame, kosteneffectieve en conforme projecten garanderen. 

 • Ontwerp en controleer afvoersystemen op een snelle en betrouwbare manier
 • Lever duurzame, kosteneffectieve en betrouwbare ontwerpen
 • Krijg toegang tot een complete BIM (Building Information Modelling) oplossing

Belangrijkste kenmerken van InfoDrainage

Met InfoDrainage kunnen ontwerpers, ingenieurs, consultants, ontwikkelaars, beoordelaars, overheidsinstanties en waterbedrijven afvoersystemen ontwerpen en controleren.

Importeer en exporteer Civil 3D opvangsystemen in InfoDrainage: Creëer opvangsystemen die u vanuit Civil 3D kan exporteren naar InfoDrainage. Inclusief de omtrek en eigenschappen van het opvangsysteem en de verbinding met structuren om de set-up tijd van het model in InfoDrainage te minimaliseren. 

Notities: Maak gebruik van notities om de communicatie te versnellen en de werklast te verminderen die gepaard gaat met het maken van CAD - tekeningen. U heeft de flexibiliteit om specifieke projectinformatie in te stellen, alsook prefices en eenheden die nodig zijn voor het indienen van het project bij regelgevende instanties.

Critical by Return Period: U kunt nu resultaten sorteren op 'critical by return period' om een overzicht te krijgen van de ergste storm voor elke combinatie van neerslag en return period (30 jaar, 100 jaar, 100 jaar met 30% klimaatverandering). Hierdoor kunt u eenvoudig rapporten samenstellen die voldoen aan de wettelijke vereisten.

Importeren van leidingen en rioolputten vanuit CAD - bestanden: Importeer verbindingen en knooppunten vanuit CAD - bestanden om manueel werk te verminderen bij het traceren van bestaande data uit .dwg - en .dxf - bestanden. Apart beschikbaar of gecombineerd bij het importeren van een netwerk van leidingen, waardoor u tijd bespaart bij het opzetten van een model.


Duurzaam en traditioneel ontwerp   Kijk op het echte leven
  Ontwerpen maken voor traditionele en duurzame afvoeringsystemen, met aangepaste rapporten voor de naleving ervan.     Bekijk de precieze omvang van een vijver, hoe de ondergrondse afvoer kanalen verbindt en de lengtes van leidingen.
         
Snel details bekijken   Analyse van stromingen en overstromingen
  Nauweurige gegevens exporteren naar andere programma's waardoor u minder werk heeft bij het maken van plannen en profielen met de juiste locaties.      Maak gebruik van ingebouwde, gedetailleerde hydraulische analyses voor leidingen, rioolputten, opslag en groene infrastructuur om het risico op overstromingen te verminderen. 
         
Templates voor ontwerpen    Spoor fouten snel op 
  Versnel het ontwerpproces met eenvoudige, kant-en-klare templates die zijn ingesteld om te voldoen aan de wettelijke voorschriften.      Maak gebruik van validatie om snel gemarkeerde fouten en waarschuwingen op te sporen en voorgestelde oplossingen te bekijken.
         
Integratie met Civil 3D   Heldere visualisatie
  Geïntegreerde uitwisseling van gegevens met volledige ondersteuning in Civil 3D voor het updaten van leidingnetwerken en oppervlakken om 3D-modellen voor BIM-conformiteit te behouden.     Schakel tussen profiel-, plan- en 3D - weergaven om te zien hoeveel ruimte u gebruikt en hoe uw systeem is aangesloten.
         
Vereenvoudigde workflow   Natuurlijke trajecten
  De ribbon en toolbox opties zorgen voor een logische workflow. Hierdoor wordt de gebruiker begeleid en kan hij zijn handelingen verbeteren.     

Identificeer snel en eenvoudig patronen van overstroming met functies voor zondvloedanalyse. 

 

InfoWorks ICM

InfoWorks ICM - beschikbaar in Standard en Ultimate edities- is een geavanceerde 'Integrated Catchment Modeling' (ICM) software waarmee u snel, nauwkeurig en in samenwerking met anderen, complexe, hydraulische en hydrologische netwerk - elementen kunt creëren voor het beheer van water en afvalwater.

Met InfoWorks ICM kunt u plannen maken voor capaciteitsuitbreidingen, systeemuitbreidingen en noodscenario's, visuele resultaten genreren die u eenvoudig kunt interpreteren en tegemoetkomen aan de noden van kleine en grote bedrijven. 

 • Maak plannen voor capaciteitsverbeteringen, systeemuitbreidingen noodscenario's
 • Genereer visuele resultaten die men makkelijk kan interpreteren
 • Kom tegemoet aan de noden van kleine instanties en grote ondernemingen

Functies van InfoWorks ICM

De nieuwste, geïntegreerde catchment modelling software. Ontwerp snel, nauwkeurige modellen van complexe, hydraulische en hydrologische netwerkelementen. Maak plannen voor capaciteitsverbeteringen, systeemuitbreidingen en noodscenario's. 

Head unit flow objects: Head unit flow objects zijn nu beschikbaar voor SWMM - netwerken. Hierdoor kan een 2D grensobject, waarvan de eigenschap 'grenslijntype' is ingesteld op 'Level & Head/Discharge' worden geassocieerd met een 'head unit flow' - tabel. 

Depth varying Manning’s roughness: De optie om ruwheidsdefinities op te nemen wwas reeds aanwezig in 2021.4 wordt nu verder uitgebreid naar SWMM - netwerken. Hierdoor kunt u de bodemgesteldheid beter definiëren alsook modellen voor verschillende stromingsmogelijkheden calibreren.

NOAA Rainfall Generator: De nieuwe NOAA ATLAS 14 neerslaggenerator kan gebruikt worden om data van de NOAA Precipitation Frenquency Data Server (PFDS) te downloaden. Hiermee kunt u schattingen van neerslagfrequentie genereren voor specifieke locaties binnen de VS.


Workgroup model management   Geïntegreerde 1D - en 2D - modellering
  Teams kunnen in een gedeelde omgeving samenwerken aan uniforme en nauwkeurige modellen.     Maak modellen van 1D hydrodynamische simulaties en 2D simulaties in stedelijke omgevingen en uiterwaarden van rivieren. 
         
Krachtige hydraulische simulatie    Evenementen voorbereiden
  Snelle, robuuste, stabiele en efficiënte simulatie motor biedt een nauwkeurige representatie.     Kaart riooloverstromingen en gecombineerde riooloverstromingen aan door middel van noodweersimulaties. 
         
Live operationele ondersteuning   Inferentie van gegevens
  Met InfoWorks ICM kunnen alle actuele gegevens gebruikt worden op de achtergrond van een uitgebreid nutsnetwerkmodel.     Voer modellen nauwkeurig uit met behulp van ingebouwde inferentie tools die ontbrekende elementen uit ruwe enquêtegegevens aanvullen.
         
SQL en andere scripts   GPU - gebruik 
  SQL - vragen en Ruby scripts automatiseren processen zoals het creëren van nieuwe scenario's, waardoor u tijd bespaart.      Het gebruik van GPU's kan simulaties met grote modellen tot 12 keer of meer versnellen.
         
RAFTS hydrologie   2D grensobjecten voor SWMM
  De RAFTS Australische hydraulische routeringsmethode is rechtstreeks gekoppeld met de ARR data hub en het Australische BOM.     Alle 2D - types voor zonegrenzen (verticale wand, kritische toestand, superkritische toestand, droge toestand of normale toestand) zijn beschikbaar voor 2D - grenslijnen, evenals aanvullende grenslijntypes als instroom, niveau of niveau & hoogte/afvoer.

InfoWorks WS Pro

Met InfoWorks WS Pro kunnen ingenieurs nauwkeurige modellen van waterdistributiesystemen maken. Dankzij een database met meerdere locaties wordt de samenwerking tussen interne en externe teams, en de organisatie vereenvoudigd. Het simuleert waarschijnlijke scenario's voor zowel korte - als lange termijnplannen. Nauwkeurige systeemprestaties op recordtempo, inclusief een ruim assortiment aan pompen en kleppen.

 • Werk samen binnen en tussen teams, en organisaties met behulp van een master database voor meerdere gebruikers.
 • Simuleer 'wat als' - scenario's om korte - en lange termijnplannen te maken.
 • Nauwkeurige weergave van systeemprestaties in recordtempo, inclusief een ruim assortiment aan pompen en kleppen. 

Topfuncties van InfoWorks WS Pro

Ontdek de belangrijkste functies van InfoWorks WS Pro, die hydraulische modelleurs helpt bij het effectief plannen, ontwerpen en beheren van waterdistributiesystemen. 

Rapportage leveringsproblemen: Met InfoWorks WS Pro kunt u een rapport genereren van alle klanten die getroffen zijn door een incident zoals een leidingbreuk, evenals de duurtijd van deze levering.

Scenario management: Analyseer en vergelijk alle alternatieven in het model, met verschillende eisen, pompbesturingen, tankafmetingen etc. Dankzij Scenario Manager kunt u op een gebruiksvriendelijke wijze alternatieven ontdekken met behoud van gegevensintegriteit. 

Import en export van SQLs: Door het importeren en exporteren kunnen gebruikers nu de InfoWorks WS Pro subset van SQL (Structured Query Language) delen tussen modellen en teams om netwerkobjecten te selecteren en bij te werken aan de hand van gespecificeerde criteria.


Werk samen aan eenzelfde bestand   Bedrijfsintegratie
  Meerdere gebruikers kunnen eenzelfde bestand gelijktijdig bewerken, met conflictoplossing en versiecontrole.     Automatisch modellen bouwen en behouden door verbinding te maken met gegevens van derden zoals GIS - data en telemetrie.
         
Gestroomlijnde modelbouw   Aanvragen toewijzen
  Leid ontbrekende netwerkwaarden af uit bestaande data en gebruik dit om hiaten in de gegevens op te vullen met redelijke waarden.     Toewijzen van klant - en gebiedsgerichte aanvragen aan knooppunten in het netwerk met behulp van verschillende methoden.
         
Verbinden met telemetrie   Extreme berekeningskracht
  Gebruik de verbinding met telemetrie om aangevraagde analyses van gebieden, calibratie en lekkage simulaties uit te voeren.     Computerbronnen delen tussen teams met multi-core simulaties om hardware bronnen te maximaliseren.
         
Generalised multi-run (GMR)   Uitgebreide systeemanalyse
  Een simulatie meerdere malen uitvoeren waarbij telkens één of twee waarden worden gewijzigd.     Verbeter watersystemen, inclusief brandstroom, waterkwaliteit, doorspoelen en afsluiting van pijpleidingen.
         
Nagebootste operaties   Veerkracht van het systeem bevestigen
  Realistisch weergeven van pomp - en klepbediening - en vraag evenals elementen (hydranten, meters) expliciet modelleren.     Zoek klanten die door een incident werden getroffen en toon waar parallelle leidingen veerkracht kunnen toevoegen aan de hand van een kritieke koppelingsanalyse. 
         
Duidelijk weergegeven resultaten   Flexible resultaataanvragen
  Kleurgecodeerde contouren en thematische mappen van het netwerk bieden een duidelijk overzicht van elementeigenschappen en resultaten.      Maak gebruik van een ingebouwde bibliotheek van SQL - zoekopdrachten om resultaten te bekijken en voeg zoveel queries toe als u nodig hebt.

 

 

InfoWater Pro

InfoWater Pro is een software voor het modelleren van waterdistributiesystemen in een intuïtieve GIS - interface. Met behulp van de ruimtelijke analyse tools in ArcGIS Pro kunt u eenvoudig modellen creëren en beheren, talloze scenario's testen met een grote verscheidenheid aan simulaties evenals het transparant presenteren en delen van uw resultaten op ArcGIS Online.

Voor het eerst biedt Autodesk een op ArcGIS - gebaseerde applicatie van ESRI aan. 

 • Maak gebruik van ruimtelijke analysetools die beschikbaar zijn in ArcGIS Pro om te helpen bij het bouwen en beheren van modellen.
 • Voer talloze scenario's uit om een groot assortiment aan simulaties op te zetten.
 • Presenteer resultaten op een overzichtelijke manier en deel ze in ArcGIS Online. 

Topfuncties van InfoWater Pro

Ontdek de topfuncties van InfoWater Pro die hydraulische modelleurs helpen bij het effectief plannen, ontwerpen en beheren van waterdistributiesystemen. 

Overzicht Control Center : Krijg een overzicht van op regels gebaseerde controles, eenvoudige controles, oorspronkelijke status, externe klepregelingen en variabele snelheid pompregelingen in één enkel dialoogvenster. 

Verbinding met Info360 Insight: Als u geen toegang heeft tot het SCADA - systeem in Live Data Adaptor (LDA), kunt u verbinden met Info360 Insights om toegang te krijgen tot analyses van gegevens en Info360 Insight - patronen te bekijken via LDA.

Verbeterde Live Data Adaptor: Met de SCADA Event Manager functie kunt u een bibliotheek van afzonderlijke SCADA Events creëren, die u vervolgens kunt selecteren in Gap Analysis.


Modelleer in ArcGIS Pro   Model-telemetrie connectie
  Maak gebruik van geospatiale tools om efficiënt modellen te bouwen en bewerken, resultaten te presenteren en kaarten te genereren.     Heb meer vertrouwen in uw model door externe telemetriegegevens aan te sluiten voor voortdurende verificatie.
         
'Wat als' - scenario's   Schema van de drukzone
  Creëer, analyseer en vergelijk 'wat als' - scenario's om inzicht te krijgen in de gevolgen van modelwijzigingen.      Bekijk snel het hele model in een schematisch overzicht en krijg een prestatieoverzicht van elke zone. 
         
Vraag afhankelijk van de druk   

Analyse van de brandstroom

  Watermodellen kunnen meer realistische resultaten opleveren tijdens uitvalssimulaties.     Bevestig eenvoudig de brandstroomcapaciteit door het evalueren en verbeteren van de gereedheid van de watervoorziening om branden te blussen.
         
Los problemen omtrent de waterkwaliteit op   Spoor oud water op 
  Analyseer de beweging en concentratie van één enkel bestanddeel of meerdere interagerende chemische stoffen.     Modelleer de leeftijd van water om geuren te controleren en vind het percentage dat afkomstig is van een bepaalde locatie.
         
Kritieke ventielen   Unidirectional flushing (UDF)
  Prioriteit geven aan uitgaven voor de instandhouding van de bruikbaarheid van belangrijke elementen door het rangschikken van kritieke ventielen.     Begrijp de hydraulica bij het spoelen van het systeem om de te spoelen leidingen te lokaliseren en ventielen te sluiten.
         
Betere visualisatie van het netwerk   

Overzicht van het Controle Center

  3D - visualisatie biedt nieuwe manieren om modelgegevens te bekijken en resultaten te begrijpen.      Krijg een overzicht van de op regels gebaseerde controles, eenvoudige regelingen, initiële status, klepregelingen op afstand en pompregelingen met variabele snelheid in één enkel dialoogvenster.

Vind uw dichtstbijzijnde Autodesk Authorised Reseller

Autodesk Authorised Resellers bestaan in alle soorten en maten. Door een reseller te kiezen die bij u past, kunt u uw doelen sneller en voordeliger bereiken en uw klanten waar geven voor hun geld.

Vind hier uw dichtstbijzijnde Autodesk Authorised Reseller >

Heeft u een vraag? Vul hieronder uw gegevens in om in contact te komen met één van onze teamleden.

Op zoek naar een offerte? Vul hieronder uw gegevens in en wij zorgen ervoor dat één van onze Autodesk Authorised Resellers u contacteert.

Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de verwerking van uw informatieaanvraag of registratie en worden automatisch verwijderd na 30 dagen. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.